Produksjon mai 2011

Stavanger, 8. juni 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) produserte 10.150 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mai 2011. Netto realisert pris var 105 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Samlet produksjon fra de fire feltene i Siri-området i mai var omlag 17.375 fat oe per dag (6.225 fat oe netto til Noreco). Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 1.825, Nini Øst 2.925, Nini 925 og Cecilie 550 fat per dag.

Brage produserte i gjennomsnitt rundt 16.000 fat oe per dag (1.950 netto) i mai. En planlagt vedlikeholdsstans ble igangsatt 18. mai og fortsatte inn i juni måned. Noreco har i mai inngått avtale om salg av sin andel i Brage-feltet.

Syd Arne produserte omlag 22.000 fat oe per dag (1.475 netto).

Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 350 og 150 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktperson:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner