Produksjon mars 2012

Stavanger, 11. april 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4.084 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mars 2012. Netto realisert pris i mars var 122 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser. For første kvartal 2012 ble produksjonen 2.893 fat oe per dag, med en gjennomsnittlig netto realisert pris på 115 dollar per fat oe.

Produksjon per felt, mars 2012 (fat oe per dag):
Nini Øst - 2.376
Nini - 836
Cecilie - 595
Lulita - 276
Enoch - 0

Enoch-feltet er nedstengt i påvente av vedlikeholdsarbeid.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889) 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner