Produksjon november 2010

Stavanger, 6. desember 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) produserte 11.575 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i november 2010. Netto realisert pris var 82 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser. 

Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området i november var omlag 14.500 fat oe per dag (5.450 fat oe netto til Noreco). Produksjonsbrønnen SCB-1 var stengt gjennom hele måneden, og et nytt reparasjonsforsøk er planlagt i desember. Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 2.025, Nini East 1.800, Nini 1.100 og Cecilie 525 fat per dag. 

Brage produserte rundt 29.000 fat oe per dag (3.650 netto) i november med god regularitet. Den nye produksjonsbrønnen A-19 ble startet opp 30. oktober og produksjonen har vært som forventet. 

Syd Arne produserte nær 30.000 fat oe per dag (1.950 netto). Denne økningen kommer primært fra de to nye produksjonsbrønnene som ble startet opp i oktober. 

Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 400 og 150 fat oe per dag. 

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. 

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner