Produksjon november 2011

Stavanger, 6. desember 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte 3.810 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i november 2011. Netto realisert pris var 115 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.
 

Produksjon per felt (fat oe):
Nini Øst - 2.373
Nini - 535
Cecilie - 512
Lulita - 290
Enoch - 100

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner