Produksjon november 2014

Stavanger, 5. desember 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte i gjennomsnitt 2 969 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i november 2014. Netto realisert pris i november var 67,4 dollar per fat oe (70,3 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i november 2014 (oktober 2014 i parentes)
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 53 (1 100)
Cecilie – 310 (182)
Nini – 2 104 (1 722)
Oselvar – 459 (533)
Lulita – 43 (164)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 2 969 (3 702)

Som tidligere rapportert medførte restriksjoner i gasseksport i Central Area Transmission System (CATS) at det nesten ikke ble produsert olje fra Huntington-feltet. De få fat som er rapportert ble produsert i en systemtest som ble gjennomført siste helgen i november.

Ordinær produksjon og gasseksport gjennom CATS-systemet var forventet å starte igjen 5. desember, men vil i følge operatøren for CATS bli noen dager forsinket.

I Siri Fairway-området produserte Nini og Cecilie-feltene som forventet. Produksjonen fra Lulita var fortsatt påvirket av problemer med vannbehandlingen på produksjonsplattformen på Harald-feltet. Problemene er nå løst og feltet var tilbake i ordinær produksjon 30. november.

Oselvar-feltet i Norge rapporterte stabil produksjon gjennom måneden. Oppstart på Enoch-feltet er utsatt til første kvartal i 2015.

Kontakt:
Odd Arne Slettebø, CFO. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458
Eller epost: investorrelations@noreco.com


Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner