Produksjon oktober 2013

Stavanger, 4 november 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3 714 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i oktober 2013. Justert for lagerverdier var netto realisert pris USD 98,50 per fat oe. 

Produksjon per felt i oktober 2013 (september 2013 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oljeekvivalenter per dag

Huntington – 2 451 (3 391)
Nini East – 0 (0)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 0 (0)
Oselvar – 1 056 (423)
Lulita – 207 (137)
Enoch – 0 (0)
Total – 3 714 (3 950)

Huntington-reservoaret oppfører seg som forventet, og produksjons- og lagerplattformen har siden sent i august operert stabilt og pålitelig. Produksjonen fra feltet har derimot vært midlertidig begrenset til omlag 40 prosent av kapasiteten siden september som følge av forhold knyttet til gasseksportsystemet CATS.

Operatøren av CATS-systemet, BP, har indikert at grunnet vedlikeholdsnedstengning av felt som produserer tørr gass til CATS-systemet, er produksjon fra Huntington-feltet begrenset for å beholde en optimal blanding av tørre- og våte gasstrømmer.

BP har videre indikert at Huntington forventes å få løftet sine produksjonsbegrensninger suksessivt fra tidlig november etter hvert som tørrgassfeltene kommer tilbake på strøm. Slik produksjonsoppbygging pågår for øyeblikket.

På dansk sokkel er Nini, Nini East og Cecilie-feltene fortsatt nedstengt som følge av tekniske forhold på Siri-plattformen. Siri-operatøren DONG fortsetter sin dialog med danske myndigheter om en mulig midlertidig produksjonsløsning med direkte lasting til skip for Noreco sine felt, utenom Siri-tanken. Deres ambisjon er å gjenoppta produksjon så raskt som mulig, men forventingen er nå at produksjonen ikke vil gjenopptas før 2. kvartal 2014, etter kommende vinter.

Oselvar og Lulita-feltene i henholdsvis Norge og Danmark, gjenopptok produksjonen i september. Produksjonen fra Oselvar har vært god siden oppstart, men bør forventes å stabiliseres på et mer normalt nivå på omlag 6-700 foe per dag.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner