Produksjon september 2011

Stavanger, 6. oktober 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte 4.017 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i september 2011. Netto realisert pris var 106 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.
 

Produksjon per felt (fat oe):

Nini Øst - 2.537

Nini - 745

Cecilie - 319

Lulita - 302

Enoch - 114

Produksjonen fra Nini Øst, Nini og Cecilie foregikk også i september direkte til tankskip i påvente av reparasjon av et stigerør på Siri-plattformen. Dette medførte noe redusert regularitet i produksjonen fra disse feltene. Reparasjonen var ferdig i begynnelsen av oktober.

Noreco inngikk i juli en avtale om å selge sin andel i Siri-feltet til DONG Energy med økonomisk effekt fra 1. juli 2011. Videre inngikk selskapet i august en avtale om å selge sin andel i Syd Arne-feltet til Hess med verdsettelsesdato 1. januar 2011. Produksjonen fra disse feltene er derfor ikke inkludert i den månedlige produksjonsrapporten.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:

Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner