Produksjon september 2014

Stavanger, 3. oktober 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte i gjennomsnitt 7 427 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i september 2014. Netto realisert pris i september var 85,7 dollar per fat oe (92,4 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

For tredje kvartal 2014 var produksjonen 5 755 fat oe per dag og gjennomsnittlig netto realisert pris var 89,0 dollar per fat oe (96,9 dollar per fat råolje).

Produksjon per felt i september 2014 (august 2014 i parentes)
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 4 801 (451)
Cecilie – 286 (34)
Nini – 1 529 (1 516)
Oselvar – 442 (560)
Lulita – 369 (214)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 7 427 (2 775)

Huntington-feltet gjenopptok regulær produksjon 5. september og feltet produserte mellom 5.000 og 6.000 fat oe per dag gjennom resten av måneden. Som tidligere rapportert, ble det innført nye restriksjoner i gasseksporten fra 1. oktober med forventet varighet til 5. desember 2014. Se børsmelding datert 1. oktober 2014 for nærmere detaljer.

Produksjonen fra Nini- og Cecilie-feltene som blir behandlet og transportert over Siri-plattformen, var stabil gjennom september, men nedstengt for enkelte kortere perioder. Det undersjøiske oljelageret på Siri ble tatt i bruk igjen 25. september 2014. Den midlertidige løsningen med produksjon direkte til tankskip har blitt avviklet.

Oselvar-feltet stengte produksjon 15. september som følge av årlig planlagt integritetstesting på Ula-feltet like ved. Etter at nødnedstengningsventiler på Ula var skiftet ut, var Oselvar tilbake i produksjon 22. september.

Lulita-feltet produserte godt og høyere enn normalt gjennom september. Enoch-feltet er i følge operatøren forventet tilbake i produksjon i fjerde kvartal.

Kontakt:
Tommy Sundt, CFO. Tlf.: 47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: 47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner