Produksjonen i gang på Oselvar

Stavanger, 16. april 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har gleden av å melde at produksjonen fra Oselvar-feltet nå har startet.

«Oppstart av produksjonen på Oselvar er en viktig milepæl for Noreco. Dette er den første feltutbyggingen Noreco har deltatt i på norsk sokkel, og det er den største enkeltinvesteringen hittil i selskapets historie. Oselvar vil nå bidra til å fornye og diversifisere vår portefølje av produserende felt, og vil gi en betydelig økning i Norecos produksjon og kontantstrøm,» sier Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Noreco.

Oselvar-feltet er utbygd med en havbunnsramme knyttet opp mot det BP-opererte Ula-feltet som ligger 23 kilometer fra Oselvar. To av tre produksjonsbrønner er satt i drift og den tredje blir ferdigstilt og kommer i produksjon før sommeren. Oljen fra Oselvar transporteres via Ekofisk til Teesside for salg, mens gassen reinjiseres i Ula-reservoaret.

Produksjonstiden til feltet er forventet å være omkring 20 år. Anslåtte totale reserver er på 53 millioner fat oljeekvivalenter (oe), jevnt fordelt mellom olje og naturgass. Når feltet når full kapasitet er Norecos forventede andel av Oselvar-produksjonen på 2.500 - 3.000 fat oe per dag.

DONG E&P Norge er operatør på Oselvar-feltet med en eierandel på 55 prosent, mens Bayerngas Norge har 30 prosent og Noreco har 15 prosent. Oselvar-feltet ligger i lisensene PL274 og PL274CS i den sørlige delen av Nordsjøen.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner