Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 14. januar 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Protokoll fra ekstraodrinær generalforsamling i Noreco avholdt 14. januar 2008 ligger vedlagt denne meldingen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner