Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 13. januar 2015; Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco", ticker "NOR") ble avholdt i dag i Norecos lokaler i Stavanger.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt, og er også tilgjengelig på www.noreco.com.

Styret etter dagens generalforsamling er som følger:

Silje Augustson
Andreas Greve-Isdahl
John-Kaare Aune
Ariane Foisy

Bård Arve Lærum (ansattvalgt styremedlem)
Lotte Kiørboe (ansattvalgt styremedlem)

Ansattvalgte styremedlemmer var ikke på valg.

I et etterfølgende styremøte valgte styret Silje Augustson som styreleder.

Det ble også valgt nye medlemmer til selskapets nominasjonskomite. Nominasjonskomiteen består nå av følgende medlemmer:

Morten Garman
Kristian Utkilen
Leif Bryn Petersen

Kontakt:
Odd Arne Slettebø, CFO. Tel.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458
Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com