Protokoll fra ordinær generalforsamling

Stavanger, 28. april 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) avholdt i dag ordinær generalforsamling for 2011.

 

Vennligst se vedlagte protokoll.

 

Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12