Rekordproduksjon i desember

Stavanger, 6. januar 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Oljeselskapet Norecos produksjon i desember var 16 100 fat oljeekvivalenter per dag, noe som er en ny rekord for selskapet.
 
- 2008 var et meget godt operasjonelt år for Noreco. Vi startet året med en produksjon på 9 700 fat per dag og avsluttet året med ny rekord på 16 100 fat per dag i desember, sier administrende direktør i Noreco, Scott Kerr.
 
Produksjonen var godt over selskapets guiding.
 
Den sterke produksjonen er et resultat av god underliggende produksjon fra feltene. Etter vellykket leteboring ved Brage feltet, ble en ny brønn satt i produksjon i begynnelsen av desember. Syd Arne feltet i Danmark produserte på reduserte nivåer i en uke i desember, men feltet er nå tilbake i normal produksjon.
 
Noreco's produksjon i fjerde kvartal var 14 900 fat oljeekvivalenter per dag. En ukes planlagt vedlikeholdsstans i Siri-området (oljefeltene Siri, Nini and Cecilie) i oktober og nedstengninger på Enoch feltet i oktober påvirket også produksjonsnivået i 4. kv. 2008.
 
Olje ble solgt til 42 dollar per fat i desember. Noreco har salgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat, og gjennomsnittsprisen per fat oljeekvivalenter oppnådd for måneden vil bli justert for salgsopsjoner i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner