Rekordproduksjon i juli

Stavanger, 3. august 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Norecos olje, gass og NGL produksjon for juni 2008 var 15 700 fat oljeekvivalenter per dag, noe som er en ny rekord for selskapet.
 
Produksjonen fra Norecos portefølje på sju produserende felt var veldig sterk, med en gjennomsnittsproduksjon på 15 700 fat oljeekvivalenter per dag i juli. Både god produksjon fra feltene og det nylige oppkjøpet av Talisman Oil Denmark bidro til rekordproduksjonen for selskapet. 
 
Oljeprisen er fortsatt sterk. I juli satte Noreco nye prisrekorder for salg av olje i Danmark og Norge på hhv. 138 dollar og 136 dollar per fat. Gjennomsnittsprisen per fat oppnådd for måneden var 121 dollar. Den angitte gjennomsnittsprisen per fat oljeekvivalenter og er justert for kostnader forbundet med salgsopsjoner og for verdi av oljelager.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner