Rekordresultat fra Noreco i 3.kv 2008

Stavanger, 23. oktober 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Oljeselskapet Noreco leverte nye rekorder både i omsetning, oljeproduksjon og regnskapsresultat i tredje kvartal. Driftsresultatet (EBITDA) ble på 580 millioner kroner. Resultat etter skatt endte på 135 millioner kroner, mer enn en tredobling fra forrige kvartal.

- Vi er meget fornøyde med utviklingen i selskapet. Produksjonen er rekordhøy og økende, åtte av ni leteboringer har vært vellykkede og omsetningen vår er mer enn doblet fra samme periode ifjor. Regnskapsresultatene i tredje kvartal var de beste i selskapets historie, sier konsernsjef Scott Kerr.
 
Øker produksjonsforventningene
Noreco er det nest største oljeprodusenten på Oslo Børs. I tredje kvartal var gjennomsnittlig daglig oljeproduksjon på 15.400 fat. Fjerde kvartal ventes å gi en produksjon på mer enn 14.000 fat pr dag, og Noreco hever derfor produksjonsanslagene for hele 2008 til til 12.750 fat pr dag.
 
Høy kontantstrøm
Den høye produksjonen, kombinert med stabil drift og en høy oljepris, har gitt Noreco en sterk kontantstrøm de seneste månedene. Kontantbeholdningen var i overkant av en milliard kroner ved inngangen til kvartalet. Denne økte i perioden, til tross for at selskapet har finansiert all letevirksomhet med egenkapital, redusert den reservebaserte gjelden med 223 millioner kroner, betalt halvårlige obligasjonskuponger og foretatt betydelige investeringer på feltene.
 
Robust finansiell stilling
Noreco har en robust finansiell stilling. Oljeprisen for store deler av produksjonen er sikret på minst 75 dollar pr fat frem til 2011. Kontanter, eksisterende lånefasiliteter og den høye kontantstrømmen fra driften finansierer all drift, investering og utvikling frem til 2010.
 
- Vi ser i tillegg store muligheter til å skape verdier også utenom organisk vekst. Vi kommer til å fortsette å justere vår portefølje, og er i gang med salg av noen av utbyggingsprosjektene i porteføljen. Vår balanse styrkes hver eneste dag, og de planlagte salgene vil ytterligere øke vår handlefrihet, sier Kerr.
 
Noreco har gjennomført flere tiltak for å redusere gjeld og rentekostnader i 2008. I går annonserte Noreco et forslag om å nedbetale NOK 560 millioner i obligasjonslån.
Selskapet vil fortsette å forbedre kapitalstrukturen for konsernet.
 
Operasjonelle aktiviteter
Norecos operasjonelle aktiviteter har god fremdrift. På Huntington-feltet foretar partnerene  en justering av planene i påvente av resultater fra to letebørnner i naboblokken 22/14A. Det er stor sannsynlighet for at disse brønnene vil vise at Huntington-feltet er større enn tidligere antatt. Partnerne opprettholder forventningen om produksjon i 2010, men endelig valg av utviklingskonsept flyttes til 1.kv 2009 slik at man har alle viktige fakta på bordet før beslutningen tas.
 
-         Vi vil snart vite om Huntington-feltet strekker seg inn i blokk 22/14A, og vi er planlegger for det scenarioet. Vi mener at ethvert oljefunn i området er gode nyheter for utbyggingen av Huntington-feltet, ettersom det vil gi en enda mer lønnsom utbygging gjennom lengre levetid og lavere kostnader per fat olje som skal bygges ut, sier Scott Kerr.
 
Detaljert informasjon om Norecos operasjonelle aktiviteter finnes i rapporten for tredje kvartal 2008 og i presentasjonsmaterialet i forbindelse med resultatpresentasjonen.
 
Rapport for 3.kv og presentasjon
Rapport for 3.kv og presentasjon er vedlagt, og er også tilgjengelig på www.oslobors.no og www.noreco.com. Noreco vil holde en presentasjon torsdag 23. oktober klokken 09:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen vises også som webcast. Web cast-sendingen vil være tilgjengelig på www.noreco.com og på www.oslobors.no/webcast, både som direktesending og senere i arkivert versjon. 
 
Telefonkonferanse
Noreco vil også holde en telefonkonferanse med muligheter for å stille spørsmål samme dag kl. 16:00. For å delta på telefonkonferansen, ring 800 888 60 fra Norge eller + 47 23 10 93 50 for deltagere utenfor Norge. Pinkoden er 131092.
 
For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:
Scott Kerr, CEO (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Vice President Investor Relations (+47 992 83 856)