Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010592306.

Ny rentesats i perioden 06.06.2012 - 06.09.2012 er 10,41.
Referanserente: 2,41  
Margin: 8,00

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jrf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Norsk Tillitsmann ASA, Cecilie Natalie Haug)

Abonner

Dokumenter og linker