Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010606338.

Ny rentesats i perioden 27.04.2012 - 27.07.2012 er 8,30.
Referanserente: 2,30   
Margin: 6,00

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jrf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Norsk Tillitsmann ASA, Cecilie Natalie Haug)

Abonner

Dokumenter og linker