Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010592306.
Ny rentesats i perioden 06.03.2012 - 06.06.2012 er 10,66.

Referanserente: 2,66   
Margin: 8,00

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jrf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Norsk Tillitsmann ASA, Cecilie Natalie Haug)

Abonner

Dokumenter og linker