Renteregulering


Det er fastsatt ny rente for NO0010379076.
Ny rentesats i perioden 13.01.2009 - 13.07.2009 er 8,93.
Referanserente: 3,68  
Margin: 5,25

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jrf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Norsk Tillitsmann ASA, Cecilie Natalie Haug)

Abonner

Dokumenter og linker