Reserveøkning for Noreco

 
 
Stavanger, 12. februar 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Oljeselskapet Noreco økte sine olje- og gassreserver med over 7.5 millioner fat olje ekvialenter i 2008, noe som gir en reserveerstatningsrate på 145 prosent.
 
- Vi hadde en meget vellykket borekampanje i 2008, vi gjorde store fremskritt på våre olje- og gassfunn og vi fortsatte å kjøpe reserver. Dette vil gi fortsatt økning i produksjonen for Noreco, sier administrende direktør i Noreco, Scott Kerr.
 
Som en del av selskapets reserveverifikasjonsprosess har Noreco mottatt rapporter fra DeGolyer and MacNaughton, en uavhengig tredjepart. Rapportene viser at Norecos påviste og sannsynlige (2P) reserver pr 1. januar 2009 er 33 millioner fat oljeekivalenter (boe), sammenlignet med 31 millioner boe pr 1.1.2008. I 2008 produserte Noreco 5.2 millioner boe og la til 7.5 millioner boe nye reserver gjennom både organisk vekst og oppkjøp. Rapporten fra DeGolyer and MacNaughton dekker de norske feltene Brage og Enoch og de danske feltene Siri, Nini, Nini Øst, Cecilie, Lulita og Syd Arne.
 
Olje- og gassreservene på 33 millioner boe inkluderer imidlertid ingen bidrag fra noen av de andre olje- og gassfunnene i Norecos portefølje slik som f.eks. Huntington, Oselvar, Ipswich, Nemo, Galtvort, Amalie, Rau, Flyndre og sør øst Tor. Eksisterende funn som disse utgjorde totalt pr 1. januar 2008 102 millioner fat betingete ressurser. I henhold til Norecos prosedyrer vil reserver for funn bli verifisert og inkludert i selskapets 2P reserver rundt tidspunktet for godkjenning av utbyggingsplan.
 
Reservetallene er foreløpige og det tas derfor forbehold om justeringer. Endelige reservetall og ytterligere detaljer vil bli gitt i Noreco's årlige reserverapport i forbindelse med årsrapporten for 2008. Reserverapporten vil også gi en detaljert gjennomgang av reserver, betingede ressurser og diskusjon og analyse.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner