Revus er overtatt av Wintershall, og Noreco er enda selvstendig. Hva vil fremtiden bringe?

Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco, holdt i går et foredrag på  NPF sin konferanse "Revus er overtatt av Wintershall, og Noreco enda selvstendig. Hva vil fremtiden bringe?" I sitt foredrag gjorde Scott Kerr følgende observasjoner av strukturen i den norske olje- og gassindustrien:
 
 
  • De store lete- og produksjonsselskapene vil fokusere på å utnytte eksisterende felter maksimalt, samt på store letemuligheter
  • Andre internasjonale lete- og produksjonsselskaper vil fortsette å vokse i Norge, men en del vil forsvinne
  • I Nordsjøregionen vil man se en fortsatt konsolidering blant lete- og produksjonsselskapene
  • Nøkkelen til fremtiden vil være selskapene som er best på å integrere ny teknologi for lete- og utbyggingsaktiviteter
  • Sterk involvering fra serviceselskapene er viktigere enn noen gang.
  • Følgene for den norske olje- og gassindustrien er at fremtiden er mer teknologidrevet enn konstruksjonsdrevet
 
Kontakt:
Direktør for strategi og investorkontakt: Einar Gjelsvik (+47 99 28 38 56)

Abonner