Salg av Brage og Hyme gjennomført

Stavanger, 28. juli 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) kan melde at salget av selskapets eierandeler i oljefeltene Brage og Hyme til Core Energy nå er gjennomført.

 

Salgssummen er 85 millioner dollar etter skatt, med effektiv dato 1. januar 2011. Det vil bli gjennomført et pro et contra oppgjør for interimperioden mellom effektiv dato og datoen for gjennomføring av transaksjonen.

 

Transaksjonen vil medføre et regnskapsmessig tap i tredje kvartal 2011 som er foreløpig beregnet til 123 millioner kroner, hvorav 19 millioner kroner er knyttet til resultateffekter fra interimperioden. Effekten på selskapets egenkapitalandel er forventet å være svakt positiv som følge av reduksjonen i totale eiendeler. Samtidig vil selskapets likviditet bli betydelig styrket.

 

Kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for Strategi og Investorkontakt (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner