Salg av gassfunnet Zidane-1 gjennomført

Stavanger, 30. desember 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) har nå gjennomført salget av sin eierandel i lisens PL435 på Haltenbanken, som inneholder gassfunnet Zidane-1, til OMV (Norge) AS.
 

Avtalen om å selge PL435 ble annonsert i oktober i år. Prisen er 180 millioner kroner med effektiv dato 1. januar 2011. Noreco er også under visse betingelser berettiget til en tilleggsbetaling dersom det gjøres funn i den kommende utforskingsbrønnen Zidane-2.

Noreco forventer å regnskapsføre en gevinst på 149 millioner kroner som følge av denne transaksjonen i fjerde kvartal 2011. Transaksjonen vil ha en positiv effekt på Norecos egenkapitalandel på om lag 1,3 prosentpoeng.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner