Samtykke til overdragelse av lisenser mottatt

Stavanger, 30. oktober 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har mottatt samtykke fra Olje- og energidepartementet (OED) vedrørende overdragelse av alle lisensandeler og operatørskap fra Noreco til datterselskapet Noreco Norway AS.

Noreco annonserte 28. september 2012 en plan om å omorganisere konsernets juridiske struktur for å legge grunnlag for mer effektiv drift. Samtykket fra OED representerer en viktig milepæl i denne planen. Selskapet vil nå fortsette forberedelsene til overføring av alle relaterte lisenser, kontrakter og personell, noe som er planlagt gjennomført med virkning fra årsslutt 2012. 

Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, CEO ( 47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner