Siri oppdatering

Stavanger, 24. juni 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har i dag mottatt et brev fra Energistyrelsen i Danmark (ENS) med anmodning om at partnerskapet på Siri-feltet i Danmark kommer til enighet om en reparasjonsløsning for Siri-plattformen snarest mulig. Inntil slik enighet foreligger vil ENS ikke behandle operatørens søknad om å gjennomføre sin foreslåtte reparasjonsløsning.
 

Videre bekrefter ENS at den ikke vil gripe inn i partnerskapets interne beslutningsprosess, men forbeholder seg samtidig retten til å benytte tvangsmidler dersom partnerskapet ikke iverksetter nødvendige tiltak.

ENS påpeker at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at Noreco's forslag til reparasjonsløsning på det foreliggende grunnlag oppfyller gjeldende regelverk.

Brevet fra ENS bekrefter at beslutninger om reparasjonsløsning på Siri krever enstemmighet i partnerskapet. Selskapet vil videreføre sin plan om å bringe sin foreslåtte reparasjonsløsning fram til et tilstrekkelig modenhetsnivå.

Kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for Strategi og Investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner