Siri oppdatering

Stavanger, 15. juni 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) eier 50 prosent av Siri-feltet i Danmark, hvor det pågår tekniske studier for å identifisere og gjennomføre en løsning for reparasjon av plattformen. Noreco har i denne forbindelse over lengre tid arbeidet med et alternativ som er teknisk modent og som kan implementeres umiddelbart. Denne løsningen vil ivareta alle nødvendige hensyn til helse, miljø og sikkerhet samt være den mest økonomiske løsningen for lisensen.
 

Noreco registrerer at DONG Energy, som er operatør på Siri, i dag har varslet at selskapet ønsker å implementere en løsning som ikke er vedtatt i lisensen, og som Noreco anser ikke å være teknisk moden eller i tråd med de kriterier som operatøren selv har foreslått at lisensen skal legge til grunn for beslutningen.

Avtaleverket krever enstemmighet i lisensen. DONG Energy må eventuelt gjennomføre et slikt prosjekt på egen kost og risiko. Noreco vil ikke delta i, eller finansiere et slikt prosjekt.  Noreco vil iverksette nødvendige tiltak for å beskytte seg mot risiko, skader, ansvar og potensielle følgeskader.

Kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 992 83 856)
Jan Petter Stiff, Mediekontakt (+47 995 13 891)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner