Siri vest letebrønn fullført

 
Stavanger, 27. januar 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Dong E&P A/S har avsluttet boringen av letebrønnen Siri vest i Danmark. Brønnen påviste ikke hydrokarboner. Noreco har en 50% eierandel i Siri lisensen, men hadde en redusert andel på 28.6% i denne brønnen.
Noreco's estimat før brønnen ble boret var på 4 millioner fat brutto. Brønnen testet et risket volum på under en million fat oljeekvivalenter av Norecos over 450 millioner fat riskede leteressurser.
Fakta om Siri West (Siri-6) brønnen
DONG E&P A/S har som operatør for lisens 6/95 avsluttet letebrønnen Siri-6 (5604/20-10) 4 kilometer vest for Siri feltet i den danske delen av Nordsjøen.
 
Siri-6 ble boret som en vertikal  brønn, og ble nåddekalklag av Danien alder i 2225 meters dybde målt under havets overflate. Boringen fant lag av sandstensreservoar i Paleocen, men der ble ikke gjort funn av hydrokarboner. Der ble tatt kjerneprøver og gjort målinger for en nærmere vurdering av resultatene fra brønnen.
 
Letebrønnen ble påbegynt 21. desember 2008 med boreriggen Mærsk Resolute. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen vil gå videre til Nini-feltet.
 
Da ikke alle selskapene i lisensen ønsket å være med på denne letebrønnen, ble den utført som en såkalt "sole risk" operasjon.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner