Sterk produksjon i august

Sterk produksjon i august
Stavanger, 3. september 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Norecos olje, gass og NGL produksjon i august var 15 150 fat oljeekvivalenter per dag.
 
- Vi fortsetter vår høye produksjon og ligger foran plan. Vi er fornøyd med å ha gjennomført en vedlikeholdsnedstegning på Syd Arne feltet i henhold til plan, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
Produksjonen fra Norecos portefølje på sju produserende felt var 15 150 fat oljeekvivalenter per dag (boe) i august 2008. Den sterke produksjonen er et resultat av god underliggende produksjon fra feltene. Syd Arne feltet i Danmark som produserte 1575 boe netto til Noreco i andre kvartal, var nedstengt i 16 dager for planlagt vedlikehold i august og vil starte opp igjen i dag ihht plan.
 
Olje ble solgt til 116 dollar per fat i august. Etter justeringer for verdi av oljelager, kostnader forbundet med salgsopsjoner og NGL og gasspriser var gjennomsnittsprisen per fat oljeekvivalenter oppnådd for måndeden 104 dollar.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner