Styret I Noreco godkjenner årsregnskap for 2008

Stavanger, 23 April 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR),
Styret i Noreco har godkjent årsregnskapet for Noreco konsernet og Noreco ASA..
 
Selskapet rapporterte urevidert regnskap for 4 kvartal samt foreløpig årsregnskap 19 februar 2009. Bortsett fra en mindre reklassifisering i balansen er det ingen endringer til årsregnskapet sammenlignet med det som ble offentliggjort i februar.
 
Noreco forventer å sende ut årsrapport for 2008 til selskapets aksjonærer i begynnelsen av mai. Rapporten vil også bli gjort tilgjengelig på Noreco`s websider www.noreco.com
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 86 856)

Abonner