Suppleringsvalg til styret og valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

Stavanger, 23. desember 2014: Norwegian Energy Company ASA innkaller til ekstraordinær generalforsamling for valg til styre og nominasjonskomité. Generalforsamlingen vil finne sted i Stavanger 13. januar 2015. Innkalling er vedlagt.

Styrets leder Erik Henriksen har meddelt at han ønsker å fratre sitt verv (se melding fra selskapet datert 15. desember 2014) og i november gikk tidligere nestleder Tone Bjørnov ut av styret (se melding 11. november 2014). Med henvisning til dette har styret anmodet gjenværende medlem av selskapets nominasjonskomité om å utarbeide et forslag og anbefaling om valg av nye styremedlemmer som kan erstatte de to. De gjenværende aksjonærvalgte styremedlemmene Andreas Greve-Isdahl og Silje Augustson har bekreftet at de fortsetter som medlemmer.

To av medlemmene i selskapets nominasjonskomite har fratrådt (se melding fra selskapet datert 6. november 2014). Med henvisning til dette har styret anmodet gjenværende medlem av selskapets nominasjonskomité om i samråd med styret å utarbeide et forslag og anbefaling om valg av nye medlemmer til nominasjonskomiteen.

Forslagene vil bli offentliggjort på www.newsweb.no og gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com så snart de er klare.

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com