Tegninger i rettet emisjon rebekreftet

Stavanger, 7. november 2013: Det vises til tidligere børsmeldinger fra Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet», ticker «NOR») vedrørende Selskapets refinansieringsforslag, herunder melding av 4. november 2013 hvor det fremgår at tegnerne i den rettede emisjonen vil bli bedt om å rebekrefte sine tegninger som følge av justeringene i betingelsene for refinansieringsforslaget offentliggjort samme dag. 

Slike rebekreftelser er nå mottatt, med kun mindre justeringer og reallokeringer. Den rettede emisjonen er dermed fortsatt fulltegnet for NOK 430 millioner. 

***
For ytterligere informasjon, kontakt:
Svein Arild Killingland, CEO (0047 913 40 786)
Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner