Term Sheet for reservebasert lånefasilitet

Stavanger, 9. mai 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Noreco har inngått term sheet for å øke sin eksisterende reservebaserte lånefasiliteten inntil 325 millioner dollar.
 
Noreco har inngått term sheet med en internasjonal gruppe banker ledet av BNP Parisbas vedr endringer i den eksisterende reservebaserte lånefasiliteten. Lånebeløpet vil bli inntil USD 325 millioner og en forutsetning for term sheet er at partene inngår endelig omforent dokumentasjon og oppfyller øvrige vilkår. Fasiliteten vil erstatte den eksisterende reservebaserte lånefasiliteten på USD 155 millioner, hvorunder ca USD 69 millioner er trukket. Ihht endringene i fasiliteten vil lånebeløpet økes med inntil 325 millioner dollar. Rentekupongen for den eksisterende fasiliteten er flytende, for tiden rundt 5%.   
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner