Tildeling i etterfølgende emisjon

Stavanger, 17. juni, 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE: NOR),
Tildeling i etterfølgende emisjon i Noreco på 58,75 mill NOK har blitt gjennomført.
 
Det vises til børsmelding datert 17. juni 2008, vedrørende gjennomføring av den etterfølgende emisjonen i selskapet som nå er avsluttet. Selskapet mottok tegninger for totalt ca. 10,1 million nye aksjer. Selskapet vil utstede 2,5 millioner nye aksjer.
 
Kun kvalifiserte aksjonærer som eide aksjer per 25. april 2008 (som vises i aksjeboken i VPS den 30. april 2008) vil bli tildelt aksjer. Ved det tilfelle at kvalifiserte tegnere ikke har brukt sin fortrinnsrett, vil kvalifiserte aksjonærer som har overtegnet ha rett til å bli tildelt aksjer pro rata.
 
Tegnere som ikke eide aksjer per 25. april 2008 vil ikke bli tildelt aksjer.
 
Kvalifiserte aksjonærer som er blitt tildelt aksjer vil motta et brev fra VPS som bekrefter antall tildelte nye aksjer og tilsvarende beløp som skal innbetales. Dette brevet er forventet å bli sendt ut ca. 18. juni 2008.
 
Betaling for tildelte aksjer vil være ca. 23. juni 2008. De nye aksjene vil være handlebare på Oslo Børs ca. 27. juni 2008.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 
 

Abonner