Tørr brønn på Clapton

Stavanger, 29. juni 2012: Boringen av utforskingsbrønn 2/8-18 S på Clapton-prospektet i produksjonslisens PL440S er i ferd med å bli avsluttet. Brønnen er tørr.

Operatør for PL440S er Faroe Petroleum AS. Norwegian Energy Company (Noreco) har en eierandel på 12 prosent i lisensen.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner