Tørr brønn på Luna

Stavanger, 16. mars 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er i ferd med å avslutte boringen av utforskingsbrønnen Luna-1X i lisens 1/11 i Danmark. Brønnen påviste ikke hydrokarboner.
 

Partnerne i lisens 1/11 er Noreco (operatør, 47 prosent), Elko Energy (33 prosent) og Nordsøfonden (20 prosent).

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner