Tørr brønn på Lupin

Stavanger, 22. april 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har blitt informert av operatøren Statoil om at boring av utforskingsbrønnen på Lupin-prospektet, som ligger i lisens PL360 i den norske del av Nordsjøen, er i ferd med å bli avsluttet. Brønnen har ikke påvist hydrokarboner.

Videre arbeid i lisensen vil konsentreres om prospektivitet i øvre og midtre jura, som har blitt aktualisert etter nylige funn i området.

Noreco har en eierandel på 15 prosent i PL360. Operatør er Statoil.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner