Tørr brønn på Ogna

Boringen av utforskingsbrønn 8/5-1 på Ogna-prospektet i lisens PL453S i Nordsjøen er i ferd med å bli avsluttet. Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har gjennom sitt datterselskap Noreco Norway AS en eierandel på 25 prosent i lisensen, hvor Lundin Petroleum er operatør. Brønnen er tørr.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+ 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner