Tørr brønn på Scotney

Stavanger, 12. april 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boring av utforskingsbrønnen på Scotney-prospektet, som ligger i lisens P1658, blokk 20/5b i den britiske del av Nordsjøen, er i ferd med å bli avsluttet. Brønnen er tørr.

Noreco har en eierandel på 43,75 prosent i P1658. Operatør er Suncor.

***
Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner