Utforskingsbrønn på Barchan fullført

Stavanger, 13. desember 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco): Boringen av utforskingsbrønn 3/8-1 på Barchan-prospektet er fullført. Brønnen påviste ikke hydrokarboner.

Utforskingsbrønn 3/8-1 hadde som mål å teste Barchan-prospektet, og ble boret til en dybde på omlag 4020 meter. Det primære målet, som lå i permiske bergarter, viste lav reservoarkvalitet. Brønnen påviste ikke hydrokarboner og blir nå plugget og forlatt.

 Barchan ligger i produksjonslisens PL400 i den sørlige delen av den norske delen av Nordsjøen. Lundin Petroleum er operator med en eierandel på 50%. Noreco har en andel på 30 prosent, mens Petoro AS har en andel på 20 prosent av lisensen.

 Kontaktpersoner:
Scott Kerr, CEO (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner