Utstedelse av aksjer etter delvis konvertering av obligasjonslån

Obligasjonseiere som representerer 1,39 prosent av pålydende i det konvertible obligasjonslånet NOR12 utstedt av Norwegian Energy Company ASA (Noreco) med ISIN NO 0010697055, har i samsvar med låneavtalen utøvd opsjonen til å konvertere obligasjoner til egenkapital til konverteringsprisen på 30 kroner per aksje. Noreco har etter dette utstedt 172 992 ordinære aksjer og totalt antall aksjer utgjør 56 757 843 etter konverteringen.

Kontakt:

E-post: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner