Værforhold gir lavere Huntington-produksjon i januar

Stavanger, 23. januar 2014: Hittil i januar er Norecos andel av produksjonen fra Huntington-feltet omtrent 3 200 fat oljeekvivalenter per dag. Dette er lavere enn forventet og skyldes i hovedsak fortsatt dårlig vær i Nordsjøen.

I begynnelsen av måneden var produksjonsraten på Huntington redusert i nesten en uke. Fra 15. januar ble produksjonen igjen vesentlig redusert, og deretter helt stengt, fordi dårlig vær hindret lossing av olje fra produksjonsskipet til tankskip. Tankskipet har nå blitt lastet og det har forlatt feltet. Produksjonen forventes å bli gjenopptatt om kort tid.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner