Vesentlige nedskrivninger preger resultatet

Stavanger, 28. november 2014: Der produksjonen i tredje kvartal 2014 hovedsakelig var uendret fra forrige kvartal, har vesentlige nedskrivninger trukket resultatet for Norwegian Energy Company ASA (Noreco) ned til minus 1 101 millioner kroner.

Driftsinntekter i tredje kvartal 2014 var 296 millioner kroner, ned fra 318 millioner kroner i forrige kvartal. Lete- og vurderingskostnader utgjorde 629 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av kostnadsføring av det britiske Huntington Fulmar-funnet (Maxwell), og driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var negativt med 556 millioner kroner sammenlignet med minus 29 millioner kroner i forrige kvartal.

Som tidligere meldt innebærer den negative utviklingen i produksjonen fra flere av Norecos produserende felt at det er nødvendig å sikre en langsiktig finansiell løsning. Det er iverksatt en full gjennomgang av tilgjengelige alternativer.

«Vår viktigste prioritet på kort sikt er å sikre en langsiktig finansiell løsning» sier administrerende direktør i Noreco, Tommy Sundt.

«Arbeidet med å kartlegge mulige løsninger til selskapets finansielle utfordringer pågår for fullt. Dialogen med kreditorer om betalingsutsettelser og henstand fra krav i gjeldende låneavtaler er konstruktiv og god, og vi forventer at det innen kort tid vil bli innkalt til et obligasjonseiermøte som vil avklare disse spørsmålene», fortsetter han.

For videre informasjon om status og utsikter for selskapet, vennligst se vedlagte delårsrapport for tredje kvartal.

Selskapets ledelse vil være tilgjengelige i en telefonkonferanse mandag 1. desember kl. 10:00 angående kvartalsrapporten, og for å besvare spørsmål. Vennligst bruk tlf. 800 88 860 fra Norge eller +47 23 18 45 00 fra utlandet, og konferansekode 826932# for å delta. Vennligst ring noen minutter før møtet begynner for å lette registreringen av deltakere.

Kontakt:
investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker