Ytterligere forsinkelser på Huntington

Stavanger, 15. desember 2014: Operatøren på Huntington-feltet har informert Norwegian Energy Company ASA (Noreco) om at produksjonen fra feltet blir ytterligere forsinket som følge av en utilsiktet hendelse under oppstart av stigerørsplattformen i CATS-systemet.

I følge de foreliggende opplysninger vil stigerørsplattformen være stengt minst til 18. desember 2014 og mest sannsynlig lenger.

Huntington-feltet har vært stengt siden 18. oktober i år på grunn av restriksjoner i rørledningssystemet CATS. Produksjonen skulle i henhold til opprinnelig plan vært gjenopptatt 5. desember 2014.

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner