Kirkens Bymisjon tildelt unikt myntsett

Presseinformasjon 27. november 2003 www.newsonline.no Unionsoppløsningen markeres med minnemynter: Kirkens Bymisjon tildelt unikt myntsett Minnemyntene i hundreårsmarkeringens myntprogram er nå i handelen. Hundreårsmarkeringen Norge 2005 tildelte et unikt myntsett, bestående av tre gull- og tre sølvmynter, til Kirkens Bymisjon ved utgivelsen som fant sted i Norges Banks lokaler i dag. Tildelingen er en gave til auksjon under TV-aksjonen "Verdig liv" i 2004. Programmet for hundreårsmarkeringen har fått overskriften "En egen stemme", ettersom den fredelige unionsoppløsningen ga Norge en egen stemme i det internasjonale samfunnet. I 1905 var Norge blant de fattigste landene i Europa. 100 år etter har Norge blitt ett av de rikeste i verden. Likevel faller en del mennesker utenfor og lever under uverdige forhold. - Vi valgte overskriften "En egen stemme" blant annet fordi vi vil se på hvordan vi, som nasjon og som individer, bruker vår egen stemme og hvordan vi lytter til andres. Kirkens Bymisjon er en sterk representant for de mange som virkelig tar den enkeltes egen stemme og medmenneskers krav på å bli lyttet til på alvor. Jeg er derfor stolt over å gi Kirkens Bymisjon dette spesielle minnemyntsettet i gave, uttalte administrerende direktør Jan Erik Raanes i Norge 2005 under overrekkelsen i Norges Banks lokaler. Forhåpentligvis kan en auksjon over minnemyntene under TV-aksjonen i 2004 bidra til at flere stemmer blir hørt. - I 2005 markerer vi i Kirkens Bymisjon vårt 150-årsjubileum, parallelt med hundreårsmarkeringen Norge 2005. I et slikt perspektiv er det svært gledelig at Norge 2005 markerer Kirkens Bymisjon og andre frivillige aktørers betydning for utviklingen av det Norge som er skapt, ved å gi en sjenerøs gave til Kirkens Bymisjons arbeid, sa avdelingsleder Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon. Med dagens myntutgivelse starter oppkjøringen mot 2005. Gjennom 2004 vil aktivitetene begynne å bli mer merkbare og den offentlige debatten vil bli mer omfattende. - Norge 2005 har spent opp et bredt og variert lerret for hundreårsmarkeringen i 2005. I det omfattende programmet som er under utvikling vil mange stemmer kunne slippe til, og det vil være rom for opplevelser og refleksjon omkring vår felles fortid, samtid og fremtid, forklarte statssekretær Yngve Slettholm i Kultur- og kirkedepartementet. En egen stemme angår alle. Derfor skal markeringen i 2005 komme til uttrykk over hele landet gjennom et program som favner både det lokale, det nasjonale og det internasjonale. Gjennom et kunst- og kulturprogram, folkefester, radio- og tv-programmer, historiske prosjekter og mye annet, vil mange stemmer slippes til. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Administrerende direktør Jan Erik Raanes i Norge 2005 Telefon: 22 32 20 00 Mobil: 913 82 219 E-post: jan.erik.raanes@norge2005.no Web: www.norge2005.no Fakta om Norge 2005 Norge 2005 er et aksjeselskap som er opprettet etter vedtak i Stortinget. Kultur- og kirkedepartementet er selskapets eneste eier. Selskapet ledes av et styre med fem medlemmer oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet. En egen stemme finansieres blant annet ved statlige bidrag, kommersielle inntekter og gjennom samarbeid med institusjoner, næringsliv og privatpersoner. Norge 2005 initierer prosjekter på en måte som utløser privat og offentlig engasjement - kreativt, faglig og finansielt. Tekst og høyoppløselige bilder kan lastes ned fra: www.newsonline.no Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32256 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00910/bild.html Pictures http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00910/wkr0002.pdf