Pressemelding: - Ja, vi elsker - lokalsamfunnet!

Pressemelding: - Ja, vi elsker - lokalsamfunnet! (Oslo, 25. september 2004): Nordmenn føler mye sterkere tilknytning til sitt eget lokalsamfunn enn befolkningen i åtte EU land gjør. Et overveldende flertall på 46 prosent i Norge føler sterkest tilknytning til sitt eget lokalsamfunn, mens bare 23 prosent av EU-borgerne gjør det. Derimot er nordmenn samstemte med resten av Europa når det gjelder oppfatningen av hvor de politiske beslutningene taes. Nordmenn føler samtidig svakere tilknytning til nasjonalstaten enn EU-borgerne, 28 prosent i Norge mot 34 prosent i EU. - Dette er svært interessante resultater som nok vil overraske mange, sier administrerende direktør Jan Erik Raanes i Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as, som har fått gjennomført undersøkelsene. - Jeg håper denne undersøkelsen og disse resultatene kan bli et viktig innspill til den pågående Hundreårsdebatten om norsk identitet og de utfordringene vi står overfor i fremtiden, sier Raanes. De store føler sterkest lojalitet til EU Et tydelig resultat i undersøkelsen er at EU gigantene Tyskland, Frankrike og Italia føler en sterkere tilknytning til EU enn de andre landene som er med i undersøkelsen. Over en av fem borgere i disse landene føler en sterk tilknytning til EU. Derimot er det vanskelig å påstå at folk flest i Norge føler seg som verdensborgere. Kun 3 prosent føler sterkest tilknytning til EU og kun 2 prosent føler sterkest tilknytning til det globale samfunnet. Viktige politiske beslutninger flyttes ut av landene I likhet med Europeerne tror i overkant av hver fjerde nordmann at de viktigste politiske beslutningene blir fattet på EU nivå. Også her skiller de store EU landene seg ut ved at hver fjerde innbygger tror de viktigste beslutningene blir fattet på et globalt nivå. - Undersøkelsen viser raskt oppsummert at vi nordmenn ikke er som alle andre når det gjelder det nasjonale følelseslivet. Likevel er godt å vite at vi er relativt opplyste når det gjelder virkelighetsforståelsen av hvor de politiske beslutningene fattes. Alt dette til sammen skulle bugne for en interessant fremtidsutvikling her i annerledeslandet Norge, sier Raanes. Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 as er tildelt ansvaret for å sammenstille og presentere et helhetlig program i 2005 for markeringen av unionsoppløsningen med Sverige. Selskapet er heleid av Kultur- og kirkedepartementet. Hundreårsmarkeringens formål er å utvide perspektivet på vårt lands historie, verdier og fremtidsmuligheter slik at vi ser mer av Norge som verdensborger. Les mer om Hundreårsmarkeringen på www.hundrearsmarkeringen.no. For nærmere opplysninger kontakt informasjonssjef Anders Jølstad, tlf. 24 11 12 02, 959 36 593, anders.jolstad@norge2005.no. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/28/20040922BIT20080/wkr0010.doc Vedlegg med tall fra undersøkelsene i Europa og Norge.

Abonner

Dokumenter og linker