Pressemelding: - Nordmenn er de mest selvtilfredse mennesker på denne planeten

Pressemelding: - Nordmenn er de mest selvtilfredse mennesker på denne planeten (Oslo, 22. september 2004): Nordmenns selvbilde av Norge som et land som deler sine ressurser og som fokuserer på humanitær aktivitet får nok et slag i trynet. Denne gangen er det internasjonale redaktører og korrespondenter som feller sin dom over fedrelandet, og deres syn er ikke så ulikt synet fra befolkningen i våre europeiske søsterland. Nordmenn er introverte, egoistiske, nasjonalistiske, ikke veldig interessante og er dessuten hjemlandet til "planetens mest selvtilfredse innbyggere". - Nok en gang viser undersøkelser vi har foretatt at omverdenes syn på oss selv ikke stemmer helt med vårt eget selvbilde. La meg imidlertid understreke at dette ikke er en statistisk valid undersøkelse. Likevel håper jeg den kan fungere godt som et innspill til Hundreårsdebatten om norsk identitet og de utfordringer vi står overfor i fremtiden, sier administrerende direktør for Hundreårsmarkeringen Jan Erik Raanes. Ingen internasjonale redaktører og korrespondenter assosierer Norge med humanitær innsats eller fredsinnsats, når de blir spurt om positiv eller negativ assosiasjon. Når redaktørene blir bedt om å ta stilling til påstanden om Norge som en nasjon med stor humanitær- og fredsinnsats stemmer, blir bildet mer nyansert. Mange av redaktørene synes det passer. Men mange sår også tvil om motivasjonen. Det er først og fremst representanter for arabiske medier i Midt-Østen som er mest kritisk til karakteristikken om Norge som "en nasjon med internasjonalt fokus på humanitære aktiviteter og fredsoperasjoner". - Det er et tankekors at representanter for medier i Midt-Østen på begge sider av konflikten er mest kritiske til Norges fredsmeglingsinnsats. Det er jo nærliggende å anta at der hvor Norge bedriver størst fredsmeglingsinnsats blir den minst verdsatt, sier Raanes. Nærmeste naboer og vestlige allierte mest kritisk til Norges ressursdeling Undersøkelsen viser videre at det er våre nordiske naboer med Sverige, Danmark og Finland i spissen som er mest kritiske til utsagnet om at vi deler våre ressurser med andre. På en god andreplass følger våre vestlige allierte i Nord-Amerika. Sammen med andre land i Vest-Europa mener også Canada og USA at utsagnet om Norge som en "nasjon dominert av egoisme" er en god beskrivelse av Norge. Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 as er tildelt ansvaret for å sammenstille og presentere et helhetlig program i 2005 for markeringen av unionsoppløsningen med Sverige. Selskapet er heleid av Kultur- og kirkedepartementet. Hundreårsmarkeringens formål er å utvide perspektivet på vårt lands historie, verdier og fremtidsmuligheter slik at vi ser mer av Norge som verdensborger. Les mer om Hundreårsmarkeringen på www.hundrearsmarkeringen.no. For nærmere opplysninger kontakt informasjonssjef Anders Jølstad, tlf. 24 11 12 02, 959 36 593, anders.jolstad@norge2005.no. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/22/20040922BIT20010/wkr0001.doc Vedlegg: Viktigste tall fra redaktørundersøkelsen

Abonner

Dokumenter og linker