PRESSEMELDING: - NORGE ER INGEN HUMANITÆR STORMAKT

PRESSEMELDING: - NORGE ER INGEN HUMANITÆR STORMAKT (Oslo, 21. september 2004): Nordmenns selvbilde av Norge som et land som deler sine ressurser og som fokuserer på humanitær aktivitet står for fall. Dommen fra våre europeiske søsterland er klar; Norge blir ikke oppfattet som noen humanitær stormakt i det europeiske samfunn. Vi er fortsatt et land som blir assosiert med vakker natur, høye priser og hvalfangst. Et mindretall nevner Norge som et humanitært land som deler sine ressurser med andre på spørsmål om positive assosiasjoner. - Det er uhyre interessant å se hvilket bilde våre nærmeste allierte i Europa tegner av Norge. Det er ikke alltid det bildet vi selv ser i speilet stemmer med omverdenes bilde av vårt land. Vi ønsker med dette å initiere en åpen og utadvendt Hundreårsdebatt om norsk identitet og de utfordringer vi står overfor i fremtiden. Ambisjonen må være å utvide perspektivet på Norge som verdensborger, hvem vi er, hvordan vekselvirkningene mellom oss og våre omgivelser påvirker oss og hva som er og blir vår rolle i verden. Denne undersøkelsen gir oss et utmerket utgangspunkt for en stor debatt i anledning Hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen, sier administrerende direktør for Hundreårsmarkeringen Jan Erik Raanes. Nesten ingen europeere assosierer Norge med humanitær innsats eller fredsinnsats, når de blir spurt om positiv eller negativ assosiasjon. På den positive siden assosierer europeerne (44 %) Norge først og fremst med "magnificent nature", mens "friendlliness and openness" (8 %) og "nations wealth" (8 %) kommer på de neste plassene. Det interessante er at noen kategorier nesten ikke får respons i undersøkelsen: "a nation that share its resources" (0%), og "a nation with focus on humanitatian activity/operations" (0%). Befolkningsundersøkelsen viser at det på såkalt uhjulpent spørsmål om positiv assosiasjon med Norge er det altså ingen i de 8 undersøkte landene som forbinder Norge med humanitær innsats eller en nasjon som deler på sine ressurser. Vår freds- og humanitærinnsats er lavest rangert av de positive utsagnene Når man ber europeere ta stilling til 10 ulike utsagn (vedlegg) som de mener beskriver Norge godt, kommer "a nation with focus on humanitarian activity/peace operations på 6.plass, sist av de positive utsagnene, med en karaktergivning som er nøytral. De positive "vinnerutsagnene" går på "a nation rich in resources, such as coastal, fish and marine resources" (1. plass), "a nation with a very well educated population" (2. plass), "a nation with friendly and open people" (3. plass), "a nation with as liberal and socially relaxed culture" (4. plass) og "a nation dominated by egalitarian and democratic values" (5. plass). - Undersøkelsen viser i korte trekk at Norges humanitære innsats og fredsmeglingsinnsats med andre ord ikke registreres i uhjulpne assosiasjoner, og kommer dårligst ut når folk skal ta stilling til seks positive utsagn om Norge. Jeg tror dette vil være en liten oppvekker for flere enn oss som jobber med Hundreårsmarkeringen, sier Raanes. OBS BILDER FRA LANSERINGEN VIL BLI LAGT UT ETTER AT ARRANGEMENTET ER AVSLUTTET. Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 as er tildelt ansvaret for å sammenstille og presentere et helhetlig program i 2005 for markeringen av unionsoppløsningen med Sverige. Selskapet er heleid av Kultur- og kirkedepartementet. Hundreårsmarkeringens formål er å utvide perspektivet på vårt lands historie, verdier og fremtidsmuligheter slik at vi ser mer av Norge som verdensborger. Les mer om Hundreårsmarkeringen på www.hundrearsmarkeringen.no. For nærmere opplysninger kontakt informasjonssjef Anders Jølstad, tlf. 24 11 12 02, 959 36 593, anders.jolstad@norge2005.no. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/21/20040917BIT21350/wkr0001.doc VEDLEGG Viktigste tall fra internasjonal undersøkelsen http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/21/20040917BIT21350/wkr0021.ppt Hundreårsdebatten: Jan Erik Raanes presentasjon i Det norske teatret

Abonner

Dokumenter og linker