Pressemelding fra Norge 2005

Pressemelding fra Norge 2005 Europride til Oslo i 2005 Oslo ved Skeive dager har blitt tildelt festivalen Europride 2005. Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as (Norge 2005) støttet søknaden slik blant andre Oslo kommune, Universitetet i Oslo og Amnesty Norge også gjorde. Norge 2005 vil integrere festivalen i det svært omfattende programmet for hundreårsmarkeringen. I 2005 er det hundre år siden unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst med fredelige midler. Siden det dermed er hundre år siden Norge kunne tale på egne vegne i det internasjonale samfunnet, har programmet fått overskriften En egen stemme. En egen stemme angår alle! Programmet skal fungere som en arena for både offentlige og private initiativ. Det skal skape forståelse for det forandringens hundreår vi har bak oss. Samtidig skal det skape opplevelse av dagens Norge og forventninger til fremtiden. Slik blir hundreårsmarkeringen mer enn et historisk jubileum. En egen stemme angår alle. Derfor skal markeringen komme til uttrykk over hele landet gjennom et program som favner både det lokale, det nasjonale og det internasjonale. Gjennom et kunst- og kulturprogram, folkefester, radio- og tv-programmer, historiske prosjekter og mye annet vil vi slippe mange stemmer til. Vi vil se på hvordan vi, som nasjon og som individer, bruker vår egen stemme og hvordan vi lytter til andres. Hundreårsmarkeringen En egen stemme skal være åpen og utfordrende. Den skal belyse det sammensatte Norge, vår avhengighet av hverandre og samspillet med omverdenen. Europride fokuserer på grupper som først i den senere tid har sluppet til med sine egne stemmer. Dette og festivalens internasjonale profil gir den en naturlig plass i det mangfold av aktiviteter som En egen stemme representerer. For mer informasjon kontakt Programsjef i Norge 2005 as, Tom Rasmussen Tlf: 24 11 12 07. Mobil: 92 43 29 12 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00760/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker