PRIV TIL RED - PÅMINNELSE Presseakkreditering til hundreårsmarkeringens offisielle åpning Drammen lørdag 5. februar 2005

Den offisielle åpningen av hundreårsmarkeringen finner sted i Drammen 5. februar. Både kongeparet og kronprinsparet har takket ja til å overvære den nyskrevne festforestillingen i Drammens Teater lørdag kveld.

Også Stortingets presidentskap, statsministeren og flere statsråder, samt en lang rekke representanter for det offisielle Norge vil være på plass sammen med andre inviterte gjester. Arrangør for åpningen er Hundreårsmarkeringen-Norge 2005, i samarbeid med Drammen kommune og TV2. For mer om forestillingen, se vedlagte presentasjon. Pressen inviteres med dette til akkreditering for arrangementet, med frist for påmelding 1. februar. Henvendelser fra pressen rettes til informasjonssjef Anders Jølstad, Hundreårsmarkeringen-Norge 2005, på e-post anders.jolstad@norge2005.no, tlf. 95936593. Pressekontor etableres i Rica Park Hotell Drammen, tvers overfor Drammens Teater. Akkrediteringsbevis kan hentes i pressekontoret fra kl. 15.00 og utover. På grunn av begrenset antall plasser i salen, vil det bli pool-ordning for pressens adgang til teatret og forestillingen. Da publikum inkludert presse skal være på plass i salen ved de kongeliges ankomst, vil pressefolk som blir akkreditert til forestillingen ikke samtidig ha anledning til å dekke de kongeliges ankomst. Det forventes at presse som skal overvære forestillingen stiller i passende antrekk, det vil si med tilnærmet 1905-profil. Forestillingen illuderer å finne sted i 1905. Selve salen og publikum inngår i TV-sendingen. For herrene er livkjole en enkel måte å bli festantrukket á la 1905. For damene er det en større utfordring. Bunad er en mulighet, men noen tips kan hentes her: www.hundrearsmarkeringen.no/1905antrekk For mer informasjon om aktivitetene i Drammen, se egne 1905-sider på www.drammen.kommune.no og på www.dt.no. - For informasjon om åpningsarrangementet og hundreårsmarkeringen, kontakt informasjonssjef Anders Jølstad, Hundreårsmarkeringen-Norge 2005, telefon 959 36 593, e-post anders.jolstad@norge2005.no. - For informasjon om selve forestillingen, kontakt informasjonssjef Geir Mikalsen, TV2, mobil 906 20 851, e-post geir.mikalsen@tv2.no - Spørsmål om byfesten i Drammen rettes til informasjonsrådgiver Mia Brambani, Drammen kommune, telefon 915 62 095, mia.brambani@drammen.kommune.no Med vennlig hilsen Anders Jølstad tlf 959 36 593