NorGer sender søknad om unntak fra inntektsregulering

(Berlin/Oslo, 6. april 2010) NorGer har sendt søknad om 25 års unntak fra inntektsregulering for den omsøkte 1400 MW elektriske kabelforbindelsen mellom Norge og Tyskland. Søknaden ble sendt til Olje- og energidepartementet og til den tyske regulatoren, Bundesnetzagentur.

NorGer planlegger å bygge den første elektriske kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Kabelen får en kapasitet på 1400 MW. Kabelprosjektet eies av de to norske energiselskapene Agder Energi og Lyse, og det sveitsiske energiselskapet EGL, alle med 1/3 hver. Kabelen skal gå fra Flekkefjord til Wilhelmshaven i Tyskland. NorGer ber i søknaden de nasjonale regulatorene om et 25 års unntak fra reglene om inntektsregulering av inntektene fra kabelen. NorGer sendte 6. november i fjor konsesjonssøknad med konsekvensutredning til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for den planlagte kabelen. Siden da har eksterne rådgivere analysert prosjektets samfunnsøkonomiske og konkurransemessige konsekvenser, og konklusjonen er at det er sannsynlig at NorGer vil ha gunstige samfunnsøkonomiske og konkurransemessige effekter. Prosjektet vil også bidra til en økt andel fornybar energi i EUs energiforbruk, som er i tråd med EUs såkalte 20-20-20 mål. ”Europa og Norge trenger flere overføringskabler. Bedre integrasjon av elektrisitetsmarkedene i Europa er viktig for å realisere klimamålene for 2020, samtidig som det bedrer forsyningssikkerheten og konkurransen i markedene. Å bygge en slik kabel er et kostbart prosjekt med stor risiko, så for å kunne ta en endelig investeringsbeslutning trenger investorene forutsigbare rammer. Uten en klar og utvetydig garanti om et unntak fra inntektsregulering, verken kan eller vil kabelen få grønt lys fra NorGers eiere”, sier prosjektleder for NorGer Tommy Løvstad. For å få innvilget unntak fra reglene om inntektsregulering må NorGer vise at prosjektet oppfyller seks kriterier i EUs lovgivning. Av den grunn er omfattende finansiell informasjon lagt ved søknaden for å vise at NorGers forretningsmodell oppfyller kravene. Dokumentasjonen underbygges og støttes i tillegg av detaljerte rapporter fra eksperter og NorGers egne analyser i en oppdatert forretningsplan. ”Vi har overlevert omfattende og grundig dokumentasjon som støtter vår søknad til de nasjonale regulatoriske myndighetene. Vi mener at en totalvurdering av risikoen og de økonomiske konsekvensene av prosjektet vil vise at vår søknad om 25 års unntak er rimelig og balansert”, sier Løvstad. I henhold til vanlig fremgangsmåte skal norske og tyske myndigheter samarbeide om å komme frem til en avgjørelse. Denne avgjørelsen må bli bekreftet på EU-nivå (med deltakelse fra EFTAs overvåkningsorgan). I denne behandlingen kan de nasjonale vedtakene omgjøres og det kan kreves ytterligere vilkår for unntaket. Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsansvarlig for NorGer, Hans Jørgen Mørland på 948 63 570 eller hans.jorgen.morland@norger.biz.

Tags: